หน้าแรกห้องพักแพคเกจบรรยากาศกระดานสนทนาแผนที่

 
       
 

 

ท่องเที่ยวดอนหอยหลอด เล่นน้ำ เก็บหอย
เรือท่องเที่ยวสำหรับ 20 ท่าน
14.30 น. นั่งเรือออกจากที่พัก ชมวิถีชีวิตชาวบ้านสองฝั่งแม่น้ำแม่กลอง
15.30 น. เดินทางถึงดอนหอยหลอด ลงเล่นน้ำ เก็บหอย
17.30 น. กลับถึงที่พัก
   
ติดต่อสอบถามข้อมูลการท่องเที่ยวเพิ่มเติม
ทรศัพท์ 081-8800083 พี่ใหญ่, 084-0195225 พี่บี ,081-5672013 พี่ดี , FAX. 034-712218
 

Copyright : 2007 By baanviewmaenum All Rights Reserved Web 800x600 PixelsText Size : Medium Website : http://www.baanviewmaenum.com,  
Designed by Good Morning Maeklong Group