หน้าแรกห้องพักแพคเกจบรรยากาศกระดานสนทนาแผนที่

 
       
 

 

ท่องเที่ยวตลาดน้ำดำเนินสะดวก ให้อาหารปลาที่วัดเจริญ ไหว้พระปิดทองที่วัดค่ายบางกุ้ง วัดบางแคน้อย
เรือท่องเที่ยวสำหรับ 10 ท่าน
7.00 น.  นั่งเรือออกจากที่พัก ชมวิถีชีวิตชาวบ้านริมแม่น้ำแม่กลอง
8.00 น.  เดินทางถึงตลาดน้ำอัมพวา นั่งเรือเที่ยวชมตลาดน้ำและจับจ่าย
            ใช้เวลาประมาณ 2 - 3 ชม. ระหว่างเดินทางกลับที่พักจะแวะให้
             อาหารปลา และปิดทองใหว้พระ
12.00 น. เดินทางกลับถึงที่พัก
   
ติดต่อสอบถามข้อมูลการท่องเที่ยวเพิ่มเติม
ทรศัพท์ 081-8800083 พี่ใหญ่, 084-0195225 พี่บี ,081-5672013 พี่ดี , FAX. 034-712218
 

Copyright : 2007 By baanviewmaenum All Rights Reserved Web 800x600 PixelsText Size : Medium Website : http://www.baanviewmaenum.com,  
Designed by Good Morning Maeklong Group