หน้าแรกห้องพักแพคเกจบรรยากาศกระดานสนทนาแผนที่

 
       
 

ไหว้พระ เที่ยวตลาดน้ำอัมพวา ชมหิ่งห้อย คลองผีหลอก รอบเล็ก
เรือท่องเที่ยวสำหรับ 10 ท่าน
15.00 น. นั่งเรือออกจากที่พัก เพื่อไปไหว้พระ 3 วัด
            (วัดจุฬาฯ/ วัดบางแคน้อย/ วัดค่ายบางกุ้ง)
17.00 น. เดินเที่ยวชมตลาดน้ำอัมพวา
18.30 น. ออกจากตลาดน้ำอัมพวาเพื่อชมหิ่งห้อย คลองผีหลอก
19.30 น. กลับถึงที่พัก
   
ติดต่อสอบถามข้อมูลการท่องเที่ยวเพิ่มเติม
ทรศัพท์ 081-8800083 พี่ใหญ่, 084-0195225 พี่บี, 081-5672013 พี่ดี , FAX. 034-712218
 

Copyright : 2007 By baanviewmaenum All Rights Reserved Web 800x600 PixelsText Size : Medium Website : http://www.baanviewmaenum.com,  
Designed by Good Morning Maeklong Group