หน้าแรกห้องพักแพคเกจบรรยากาศกระดานสนทนาแผนที่

 
       
 


เที่ยวตลาดน้ำอัมพวา ชมหิ่งห้อย คลองผีหลอก รอบเล็ก
บริการเรือท่องเที่ยวสำหรับ 10 ท่าน
17.30 น. นั่งเรือออกจากที่พัก สู่ตลาดน้ำอัมพวาเพื่อเที่ยวชมตลาดน้ำยามเย็น
18.30 น. ออกจากตลาดน้ำอัมพวาเพื่อชมหิ่งหัอย คลองผีหลอก
19.30 น. กลับถึงที่พัก
   
ติดต่อสอบถามข้อมูลการท่องเที่ยวเพิ่มเติม
ทรศัพท์ 081-8800083 พี่ใหญ่, 084-0195225 พี่บี ,081-5672013 พี่ดี , FAX. 034-712218
 

Copyright : 2007 By baanviewmaenum All Rights Reserved Web 800x600 PixelsText Size : Medium Website : http://www.baanviewmaenum.com,  
Designed by Good Morning Maeklong Group